Healing met intuïtieve waarnemingen

WAT IS HEALING?

Vaak denken we dat we alleen een fysiek lichaam hebben. Net als alle andere levende wezens hebben we echter ook een energetisch lichaam. Dit bevindt zich om ons fysieke lichaam heen en wordt ook wel aura genoemd.
Door ons fysieke en energetische lichaam stroomt levensenergie. Soms wordt die energiestroom verstoord door de dingen die we meemaken en gevoelens of emoties die we daarbij ervaren. Die verstoringen, ook wel blokkades genoemd, kunnen klachten veroorzaken op allerlei gebied. Je functioneert niet meer zo goed, zit niet lekker in je vel, voelt je niet lekker. Healing kan helpen om de balans in de energiestroom te herstellen.
Healing houdt in dat universele levensenergie wordt overgedragen via een healer naar een ontvanger. Die universele levensenergie activeert en stimuleert het zelfgenezend vermogen in het lichaam van de ontvanger. Blokkades kunnen zo verminderen of zelfs doorbroken worden. De levensenergie kan weer beter stromen en dat kan verlichting van klachten opleveren. Een verbeterde balans tussen lichaam, geest en ziel is dan het resultaat; je komt meer in contact met jeZelf. Soms merk je al na één healing verbetering, soms zijn meerdere sessies nodig.

WANNEER KAN HEALING INGEZET WORDEN?
Healing kan breed ingezet worden en kan een positief effect hebben op:
– klachten op fysiek niveau, bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, rugpijn.
– klachten op emotioneel niveau. Denk aan o.a. verdriet, spanning, stress.
– klachten op mentaal niveau, zoals je niet goed genoeg voelen, faalangst.
– klachten op spiritueel gebied, bijvoorbeeld de verbinding met jezelf niet goed kunnen voelen, niet geaard zijn. 

HEALING MET INTUÏTIEVE WAARNEMINGEN
Er zijn vele vormen van healing bekend. Zelf heb ik mij in de loop der jaren gespecialiseerd in Reiki, Ilahinoor, Ankh- en sjamanistische healing. De ervaringen, kennis en vaardigheden die ik hiermee opgedaan heb vormen, in combinatie met wat ik geleerd heb tijdens een vierjarige opleiding reading en mediumschap, een gedegen basis van waaruit ik vormgeef aan de healing met intuïtieve waarnemingen.

Bij het geven van deze healing stem ik me af op jou, de universele helende energie en het Wetend Veld. Zo fungeer ik als kanaal waardoor de universele levensenergie naar jou toe stroomt en sta ik open voor eventuele buitenzintuiglijke informatie, die door kan komen in de vorm van beelden, symbolen, woorden, zinnen of gevoelens. Informatie die ik waar nodig voor je “vertaal” (reading) en met je deel tijdens of na de healing. 

Tijdens de healing werk ik soms alleen met mijn handen, maar het kan gebeuren dat ik voel dat de Ankh (een kosmisch helingsinstrument dat veel werd gebruikt in het oude Egypt en waarmee diepgaande energetische behandelingen kunnen worden gegeven. Zie foto), de sjamanendrum of edelstenen mogen worden ingezet. Ook kunnen er via mijn stem zachte klanken of woorden ontstaan die je met je hoofd vaak niet begrijpt, maar die je hart des te meer verstaat en die daarom bijdragen aan de healing (zgn. lichttaal).
We mogen erop vertrouwen dat bij een healing gebeurt er wat er op dat moment gebeuren mag; wat op dat moment helpend voor jou is.

PRAKTISCH
Tijdens de healing lig je op een comfortabele behandeltafel of zit je op een stoel, als dat fijner voor je is. 
Indien gewenst klinkt er op de achtergrond ontspannende muziek. 
Na het afstemmoment begint dan de healing. Hierbij werk ik, zoals eerder vermeld, vaak met mijn handen. Soms direct op je lichaam, soms in het energieveld rondom je lichaam. Mocht je liever niet direct aangeraakt worden, dan kan ik mijn handen ook iets boven je lichaam houden. 

ERVARINGEN
Ieder ervaart een healing op een eigen manier. Sommige mensen voelen warmte, kou, tintelingen of een kriebelig gevoel. Anderen voelen schokjes in hun lichaam of worden emotioneel. Soms geven cliënten aan dat ze niets bijzonders voelden tijdens een healing. Dat is allemaal normaal en oké.

Ook de ervaringen die mensen hebben ná een healing zijn verschillend. In het algemeen voelen mensen zich diep ontspannen en licht. Ze ervaren dat er meer ruimte en rust is ontstaan en dat ze zich minder vermoeid voelen. Ook kan er sprake zijn van een helderheid; door de healing of door hetgeen via intuïtieve waarnemingen naar voren kwam, is er een bewustwording ontstaan waardoor er opeens meer inzicht is in/over een probleem.

Soms duurt het wat langer voordat je het effect van de sessie optimaal ervaart, omdat het proces nog in gang is. De healing werkt nog dagen, soms zelfs weken na.

NAGESPREK
Een sessie wordt altijd afgesloten met een kort nagesprek, waarin je je ervaringen kunt delen en datgene wat naar voren kwam, besproken wordt. Ook geef ik je graag inzichten, adviezen en/of oefeningen voor thuis mee, die kunnen bijdragen aan het herstel van de innerlijke balans en aan het in stand houden daarvan. 

HEALING MET INTUÏTIEVE WAARNEMINGEN OP AFSTAND
Een healing met intuïtieve waarnemingen kan ook prima op afstand worden gegeven. Dat is niet minder krachtig. Meer informatie hierover lees je op deze pagina.

TARIEF: Een healing met intuïtieve waarnemingen duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten, en kost €69,-

Een healing vervangt nooit een arts, specialist, andere medische hulpverleners of geneesmiddelen, maar kan wel ondersteunend werken in een proces.