Reading met het Siberisch Stenenorakel

WAT IS HET SIBERISCH STENENORAKEL?
Zoals de naam al zegt, vindt het Siberisch Stenenorakel zijn oorsprong in Siberië. Het is reeds duizenden jaren oud en is ontworpen door de sjamanen aldaar. Het orakel is een krachtig middel om antwoorden op en inzichten in levensvragen te krijgen. Je zou het kunnen vergelijken met de tarot en de I Tjing.

Het Stenenorakel bestaat uit een legbord , waarop een tekening is afgebeeld die vol is van symboliek. De symbolen zijn gekoppeld aan het Siberisch Sjamanisme en geven weer hoe de Siberische sjamanen de godenwereld zagen. Bij het legbord horen twaalf steentjes (kristallen). Stenen zijn voor sjamanen erg bijzonder. Ze leven en zijn krachtige energiedragers. Sjamanen zien stenen als de oudste bewoners van Moeder Aarde; omdat ze al zo lang op de aarde aanwezig zijn bevatten stenen dus een heleboel energetische informatie.

HOE WERKT HET?
Elk steentje is verbonden aan een bepaald levensthema. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan relaties, liefde, vrijheid, familie, geld, spiritualiteit.  Samen met jou ,als cliënt, beslissen we welke steentjes we gaan gebruiken bij de legging. Soms zijn dat er vier of vijf, soms ook allemaal. De steentjes worden, in energetisch contact met jou, op het bord gegooid. Door goed te observeren hoe en waar de steentjes terechtkomen en hoe ze liggen t.o.v. elkaar,  en door gebruik te maken van mijn intuïtie en invoelend vermogen, kan er inzicht ontstaan in levensvragen. Zo kan bijvoorbeeld duidelijk worden waaróm een bepaalde situatie is zoals die is, wat sterke/minder sterke punten zijn, of er sprake is van een blokkade en in hoeverre die al is losgelaten, en of bepaalde levensthema’s meer of juist minder aandacht nodig hebben. Ook kan het orakel waardevolle inzichten en informatie geven m.b.t. keuzes die je hebt gemaakt in je leven, of die je wilt gaan maken. Belangrijk om te weten hierbij is dat de toekomst nooit vaststaat. Ieder kan op elk moment zijn/haar eigen keuzes maken, waardoor de toekomst altijd in beweging is.

INZICHT EN BEWUSTWORDING
De inzichten en antwoorden die het orakel je geeft, kunnen een positieve bijdrage leveren aan je leven. Je wordt je bewust van je eigen handelen, van je kracht en van je mogelijkheden, waardoor je de keuzes kunt maken die jou verder helpen op jouw levenspad.

DUUR
Een reading met het Siberisch Stenenorakel duurt ongeveer een uur. 

TARIEF: readingen met het Siberisch Stenenorakel worden tot 1 juli 2023  aangeboden tegen variabel tarief, omdat deze sessies zich nog in de oefenfase bevinden. Jij bepaalt wat jij het waard vindt. 

Een reading met het Stenenorakel kan nooit een vervanging zijn voor de medische wetenschap.