Ankh Sessie

WAT IS EEN ANKH?
De Ankh is een helingsinstrument dat veel werd gebruikt in het oude Egypte, waar de Ankh symbool stond voor eeuwig leven.  De geschiedenis ervan gaat echter nog veel verder terug. Het woord “Ankh” betekent leven of levenskracht. In mijn praktijk werk ik met de tweebenige Ankh. Het is een krachtig kosmisch instrument, waarmee diepgaande energetische behandelingen kunnen worden gegeven op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied. De Ankh versterkt de energie waarmee gewerkt wordt en heeft een hoge trilling, waardoor de werking  ervan heel intens is. Werken met de Ankh betekent Lichtkracht overbrengen en verspreiden vanuit diepe verbinding met mijn hart.

ANKH SESSIE
Een healingsessie met de Ankh draagt op diep niveau bij aan het herstellen van je energiebalans. Je energie kan weer vrijer en krachtiger stromen, waardoor klachten verlicht kunnen worden of zelfs verdwijnen. Ook kan er een proces op gang komen waarbij ingrijpende onverwerkte gebeurtenissen verwerkt kunnen worden. Dat draagt bij aan een betere balans van geest en lichaam. Verder ontvangt je systeem kosmische energie en wordt je zo afgestemd op de kosmos, hetgeen bewustzijnsverruiming en hogere inzichten kan brengen.
Tijdens een sessie met de Ankh gebeurt er wat er op dat moment gebeuren mag; wat jij op dat moment nodig hebt en aankunt om bij jouw authentieke en krachtige Zelf te komen.

PRAKTISCH
Tijdens deze sessie zit je eerst op een comfortabele stoel, daarna lig je op de behandeltafel. Op de achtergrond klinkt zachte, rustgevende muziek. Ik werk tijdens de Ankh sessies slechts af en toe met handopleggingen; de Ankh heeft geen lichaamscontact nodig om zijn werk te doen. Als je dat prettig vindt, kun je tijdens de sessie zelf een Ankh vasthouden en deze op je hart-zonnevlecht gebied leggen.

Deze healing werkt vaak lange tijd na, soms zelfs weken.

ERVARINGEN
De ervaringen die mensen hebben na een sessie met de Ankh zijn verschillend. In het algemeen voelen mensen zich  meer ontspannen, licht en beter geaard. Ze ervaren dat er meer ruimte en rust is ontstaan. Daadkracht kan toenemen. Ook kan er sprake zijn van een helderheid; door de healing is er een bewustwording of bewustzijnsverruiming ontstaan, waardoor er opeens meer inzicht is in/over een probleem.

NAGESPREK
Na de sessie is er ruimte voor een nagesprek, waarin je je ervaringen kunt delen en datgene wat naar voren kwam, besproken wordt. Ook geef ik je graag inzichten, adviezen en/of oefeningen voor thuis mee. Deze kunnen bijdragen aan het herstel van de innerlijke balans en aan het in stand houden daarvan. Zodat jij bij jouw Zelf komt en meer vanuit jouw kracht en Hart kunt gaan leven.

ANKH SESSIE OP AFSTAND
ls je niet naar de praktijk kunt komen, kan een sessie met de Ankh ook op afstand gegeven worden. Meer hierover lees je op deze pagina.

TARIEFEen Ankh sessie duurt ongeveer 45 minuten en kost € 53,-. 

Een healing vervangt nooit de arts, andere medisch hulpverleners of geneesmiddelen, maar kan wel ondersteunend werken in een proces.