HEALING MET DE ANKH

WAT IS EEN ANKH?
De Ankh is een helingsinstrument dat veel werd gebruikt in het oude Egypte, waar de Ankh symbool stond voor eeuwig leven.  De geschiedenis ervan gaat echter nog veel verder terug. Het woord “Ankh” betekent leven of levenskracht. In mijn praktijk werk ik met de tweebenige Ankh. Het is een krachtig kosmisch instrument, waarmee diepgaande energetische behandelingen kunnen worden gegeven op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied. De Ankh versterkt de energie waarmee gewerkt wordt en heeft een hoge trilling, waardoor de werking  ervan heel intens is. Werken met de Ankh betekent Lichtkracht overbrengen en verspreiden vanuit diepe verbinding met mijn hart.

Healing met de Ankh draagt op diep niveau bij aan het herstellen van je energiebalans. Je energie kan weer vrijer en krachtiger stromen, waardoor klachten verlicht kunnen worden of zelfs verdwijnen. Ook kan er een proces op gang komen waarbij ingrijpende onverwerkte gebeurtenissen verwerkt kunnen worden. Dat draagt bij aan een betere balans van geest en lichaam. Verder ontvangt je systeem kosmische energie en wordt je zo afgestemd op de kosmos, hetgeen bewustzijnsverruiming en hogere inzichten kan brengen.

Tijdens een sessie met de Ankh gebeurt er wat er op dat moment gebeuren mag; wat jij op dat moment nodig hebt en helend voor jou is.